Navigácia

 • Všetko čo zjem - projekt

  V dňoch 23.4.2018 a 25.4.2018 sa uskutočnila druhá prednáška v rámci projektu „Viem, čo zjem“. Prednášky sa zúčastnili 5.A a 5.B triedy. Zatiaľ čo prvú prednášku zrealizovala pracovníčka Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) na tému Vyvážená strava, druhú prednášku pripravila a prezentovala p. uč. Triznová. Základnou témou bola „Prevencia nevhodného stravovania“. Celá vyučovacia hodina sa vyznačovala živou debatou žiakov na danú tému, no a samozrejme prísunom nových informácií k témam ako: nevhodný stravovací režim, zlá hygiena, nedostatok vitamínov a minerálov, obezita a nadváha a podvýživa. Pani učiteľka priblížila žiakom jednotlivé kategórie problémov s výživou a vysvetlila, aké riziká môžu pre ľudské zdravie predstavovať a zároveň im vysvetlila, ako týmto problémom predchádzať. Na záver žiaci vypracovali pracovné listy, v ktorých zužitkovali nadobudnuté informácie. FOTO

 • Anglický denný letný tábor

  Vážení rodičia, ponúkame Vám možnosť zapísať Vaše dieťa do letného anglického tábora “English Summer Day Camps”, ktorý bude organizovaný priamo v našej škole prvý prázdninový týždeň od  2. júla 2018. Plne vyškolení "native" lektori pripravia počas celého týždňa pre deti zábavný a vzdelávací program s pravou angličtinou. Cena: od 8,00 hod. - 14,00 hod. 36 €/dieťa/týždeň, od 8,00 hod. - 16,00 hod. 46 €/dieťa/týždeň. Svoj záujem nahláste triednym učiteľom, čo najskôr. LETÁK

 • Slávik Slovenska 2018

  Dňa 24. apríla 2018 si naši najlepší speváci zmerali svoje sily v súťaži Slávik Slovenska.Školského kola v prvej kategórii 1. - 3. roč. sa zúčastnilo 21 žiakov. Víťazom sa stala žiačka 2.A triedy Evelína Keramidopoulou, druhá skončila Timea Salajová z 1.A triedy a tretie miesto obsadila Terézia Siváková. Dňa 25. apríla 2018 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018. V druhej kategórii súťažili žiaci 4. - 6. ročníkov. V silnej konkurencii na 1. mieste skončila Rebeka Tkáčová zo 4.B triedy, na 2. mieste Caroline Hollá zo 6.A triedy a na 3. mieste sa umiestnila Lenka Stromková zo 4.C triedy. V tretej kategórii súťažili žiaci 7.- 9. ročníkov. Na 1. mieste sa umiestnila Soňa Miertušová, na 2. mieste skončila Ema Berníková, obe žiačky 8.B triedy, a na 3. mieste sa umiestnila Monika Halajová zo 7.A triedy. Víťazkám gratulujeme a držíme palce v okresnom kole. FOTO

 • Čistenie jazierka

  Do galérie Ćistenie jazierka boli pridané fotografie.

 • Peter Vrlík - beseda

  23. apríla 2018 prišiel všetkým piatakom porozprávať o svojich POVESTIACH náš lokálpatriot Peter Vrlík. Rozhovoril sa o svojich pisateľských a ochotníckych začiatkoch, o spolupráci s Petrom Mišákom, s ktorým napísal tri knihy, aj o svojom nie príliš "kvetnatom slohu".  S radosťou sa nám pochválil, že si konečne dorobil maturitu, zbojníkom by nechcel byť, lebo mali ťažký život najmä v zime a o osud povestí sa neobáva. Vždy si nájdu svojho čitateľa, alebo budú vznikať nové. FOTO

 • Dobrovoľný strážca prírody – Jaroslav Slašťan

  V piatok 20. apríla 2018 nás do sveta tých NAJzaujímavejších rastlín a živočíchov na predpoludňajšej prednáške o BIOREKORDOCH v priestoroch Základnej školy Janka Kráľa na pobočke liptovskej knižnice doslova vtiahol zanietený milovník prírody Jaroslav Slašťan. Z deväťdesiat minútového faktami a zaujímavosťami nabitého výkladu si šesťdesiat detí štvrtého ročníka základnej školy odnieslo veľa informácií, o ktorých ani netušili a doplnili si tak povinné školské učivo. Sympatický ochranár mal svoju prezentáciu šikovne interaktívne pripravenú, pričom všetkých žiakov zapájal do prednáškového procesu. Práve deti najskôr hádali napr., ktorý je najvyšší strom na svete, a ak nevedeli, potom sa dozvedeli správnu odpoveď s patričným pútavým komentárom a názornou obrázkovou ukážkou. Častokrát sa trafili, ale našli sa aj rekordy, ktoré rozvírili vlnu diskusie. Pri otázke, ktorý je najmenší kvet na svete, deti doslova híkali. Je ním drobuľka bezkoreňová. Vedeli ste to? Skúste si ju vygoogliť, alebo ešte lepšie vyhľadať v encyklopédii. Prekvapí Vás ako vyzerá. Na záver spoločného stretnutia žiakom pustil tri krátke videá, ktoré boli poskladané z fotografií vzniknutých, keď sa túlal našou krásnou slovenskou prírodou. FOTO

 • Krajské kolo gymnastika

  Dňa 18. apríla 2018 sa stretli v Zákamennom najúspešnejší gymnasti a gymnastky z celého Žilinského kraja. Našu školu reprezentovali chlapci v "A" kategórii, kde získali pekné 3. miesto (Jakub Jančuška, Matej Dančík, Peter Bartek, Tomáš Cibuľa a Martin Brezina). Gratulujeme. FOTO

 • Okresný súd - exkurzia

  Žiaci 9. roč. sa dňa 16. apríla 2018 zúčastnili v rámci vyučovania predmetu občianska náuka trestného súdneho pojednávania na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši. Po ukončení pojednávania na zvedavé otázky žiakov odpovedala predsedkyňa senátu Mgr. Lesňáková. Následne sa žiaci zoznámili s prácou Centra služieb občanom mesta Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Exkurzia bola pre žiakov poučná a zaujímavá. FOTO

 • Zápis do I. ročníka

  Zápis

  Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov

  Informácie k zápisu

  Elektronický zápisný lístok je aktivovaný, môžete ho vypĺňať  TU

  FOTO

 • Jalovec - Žiarska dolina 14. 4. 2018 turistický výlet

  Do galérie Jalovec - Žiarska dolina 14. 4. 2018 turistický výlet boli pridané fotografie.

 • Venujte 2% dane

  Vážení rodičia, ďakujeme, že venujete 2% z Vašich daní SVOJIM DEŤOM. 

  Stačí, keď v priloženom tlačive vyplníte osobné údaje, podpíšete ho a spolu s Potvrdením o zaplatení dane ich najneskôr do 30.04.2018 doručíte na daňový úrad podľa Vášho bydliska, resp. do 25.4.2018 ich odovzdáte triednej pani učiteľke.  Kópie tlačív (poskytnú Vám ich aj triedni učitelia) ponúknite aj svojim známym a ďalšej rodine. V zozname prijímateľov 2% sme vedené ako Rodičovské združenie pri Základnej škole Janka Kráľa, Právna forma občianske združenie, Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 173196170021. Vyhlásenie a Potvrdenie 

   

 • Krajské kolo geografickej olympiády

  Na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku sa 12. apríla 2018 konalo krajské kolo geografickej olympiády, ktorého sa zúčastnil aj náš žiak Michal Bruňo zo 7.A triedy. V silnej konkurencii sa umiestnil na krásnom 8. mieste a stal sa úspešným riešiteľom. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Upracme si mesto a Háj

  Hoci bol piatok a ešte aj trinásteho, žiaci našej školy  sa spolu so svojimi vyučujúcimi zúčastnili akcie Upracme si mesto a Háj. Zrána pekné počasie sa postupne zhoršovalo,  napriek tomu všetci na svojich úsekoch odviedli kus práce. Piataci a šiestaci prešli brehy Smrečianky od mosta pri našej škole až po železničný most a snažili sa po sebe zanechať len čisté brehy. Siedmaci sa venovali úprave školského areálu, ktorý je naozaj rozľahlý. Najstarší  - ôsmaci a deviataci – sa vybrali na Háj, kde výrazne prispeli k jeho očiste. Nie je to prvý raz a určite ani posledný, keď žiaci našej školy pomáhajú zlepšovať a skrášľovať životné prostredie. Veď to robia aj pre seba. FOTO

 • Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva - exkurzia 8.A a 8.B

  Dňa 12. apríla 2018 žiaci 8. ročníka navštívili Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Expozície múzea poskytujú množstvo informácií o prírodných krásach Slovenska. Žiaci počúvali pútavý výklad sprievodkyne doplnený o množstvo informácií podaných interaktívnou formou. Videli množstvo zbierok hornín a minerálov, ktoré práve tento školský rok tvorili väčšinu učiva biológie 8. ročníka. Žiaci si zopakovali a tiež rozšírili svoje vedomosti z ríše húb, rastlín a živočíchov. Dozvedeli sa zaujímavosti a zvláštnosti o ich výžive, výskyte jednotlivých druhov a tiež o ich ohrozenosti. Nazreli aj do minulosti a rozšírili si vedomosti z oblasti paleontológie. Program – Vznik vesmíru a Zeme im priblížil základné princípy chemickej evolúcie hmoty vo vesmíre, dozvedeli sa o vzniku Slnečnej sústavy a planéty Zem. Exkurzia splnila a vysoko prevýšila naše očakávania. FOTO

 • Výchova umením

  Žiaci druhého ročníka sa už štvrtýkrát zúčastnili vyučovania výtvarnej výchovy v Galérii P. M. Bohúňa. Tentokrát ich p. Mgr. Andrea Kapráliková oboznámila s moderným umením, s obrazmi P. M. Kerna a jeho syna M. Kerna. Inšpirovaní obrazom Stopy v  snehu vytvárali vlastné dielka. Na vhodnom príklade pochopili rozdiel medzi umením a vandalizmom. Do galérie FOTO

 • Od stromu k zošitu - výtvarno-edukačný projekt

  Naša škola sa zapojila do výtvarno-edukačného projektu Od stromu k zošitu, organizovaného LESMI Slovenskej republiky. Bola vybratá jedna práca v kategórii 1 (žiaci 1. - 4. ročníka). Prosíme Vás o zahlasovanie TU (výtvarná práca s číslom 1742). Výstupom z projektu budú originálne dizajnové zošity s lesnou tematikou navrhnuté práve žiakmi základných škôl, ktoré na školský rok 2018/ 2019 dostanú všetci žiaci školy.

 • Volejbal MIX - turnaj

  V piatok 6. apríla 2018 sa naši žiaci Kristína Hollá, Lucia Maťašová, Martina Bobelová, Natália Harakaľová, Radoslav Uličný, Matej Račko, Erik Ferko a Patrik Droppa zúčastnili tradičného turnaja na počesť oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš vo volejbale MIX. Vo výbornej atmosfére odohrali štyri zápasy a celkovo skončili na 3. mieste. Prajeme všetkým ešte veľa takýchto stretnutí. FOTO

 • Predškoláci MŠ Agátik na návšteve

  V piatok 6. apríla 2018 našu základnú školu navštívili dve triedy predškolákov MŠ Agátik.  Pani učiteľky 1. ročníkov ich privítali vo svojich triedach, kde im ukázali čo sa už prváci naučili a potom si spoločne vyplnili pracovný list, ktorý bude pamiatkou na ich prvú návštevu školy. Potom si spoločne s prvákmi zasúťažili v atletických disciplínach. Veríme, že sa im táto návšteva páčila a budú mať na ňu milú spomienku a že sa so všetkými v septembri opäť uvidíme. FOTO

 • Poveľkonočné volejbalovanie

  Hneď po skončení veľkonočných sviatkov sa v stredu 4. apríla 2018 na našej škole uskutočnilo obvodové kolo vo volejbale dievčat ZŠ. Ako obhajkyne minuloročného 7. miesta z Majstrovstiev Slovenska sme mali neľahkú úlohu. S výrazne omladenou zostavou a bez veľkých opôr sme však neúnavnou snahou a usilovným tréningom dali dokopy finálnu zostavu pod vedením kapitánky Lucie Maťašovej, ale i Kristýny Hollej a Martiny Bobelovej. Na prvý zápas sme nastúpili odhodlané konečne poraziť nášho veľkého rivala, ZŠ Kvačany. Skvelou šnúrou tvrdých podaní sa blysla Natália Harakaľová, čo bol dôležitý moment, kedy sme sa ukľudnili a následne uvoľnene dotiahli zápas do víťazného konca. Druhý zápas proti ZŠ Lipt. Ján bol pre nás ťažší, dievčatá však nedali šancu súperkám. Hneď po úvodnej šnúre 9 bodov z podania od Kristýny Hollej a v zápätí šnúrou 7 bodov Lucie Maťašovej nebolo o víťazkách pochýb. Krásne momenty predviedla celá zostava: Maťašová, Hollá, Bobelová, Harakaľová, Krčmáreková, Halajová, ale veľkou oporou bola i celá lavička: Pafková, Kočtúchová, Žuffová, Mederlyová, Barbier a Krasničanová, ktoré bola 7. hráčkou na ihrisku. Postupujeme tak na okresné kolo. Dievčatám veľmi pekne ďakujeme a gratulujeme. FOTO

 • Vysoké Tatry - Starý Smokovec - Hrebienok 24.3.2018 (krúžok turistický)

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Janka Kráľa
  Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
 • +421 x 044/5533973
  mobil: 0911974744

Fotogaléria