Navigácia

 • Oznamy školskej jedálne

  Žiadame stravníkov, ktorí už teraz vedia, že neprídu 28. - 29. 6. 2018 (posledné dva dni školského vyučovania) na obed, aby sa odhlásili do 26.6.2018 (utorok)  do 13,30 hod. Odhláška obeda na na tieto dni po tomto termíne už nebude možná.

  Vrátenie čipov pre stravníkov, ktorí odchádzajú zo školy Janka Kráľa, bude posledný deň školského vyučovania piatok  29. 6. 2018 od 8,30 hod. – 11,30 hod.

  Stravníci, ktorí sa už nebudú stravovať v ŠJ Janka Kráľa pred týmto termínom, môžu vrátiť čip už od 25. 6. 2018 v čase od 7,00 hod. - do 7,00 hod.

  Noví žiaci (napr.prváčikovia), ktorí sa budú  v ŠJ Janka Kráľa stravovať od septembra 2018, si môžu čipy zakúpiť od 26. - do 27. 6. 2018 v čase od 11,30 hod – do 13,30 hod., alebo v júli od 2. 7. – 6. 7. 2018  od 8,00 hod – do 11,00 hod.

  Financie za neodstravované obedy budú vrátené na účty stravníkov v júli 2018.

   

   

   

 • Ochrana života a zdravia

  V štvrtok 21. júna 2018 sa v areáli našej školy žiaci 2.stupňa ZŠ a v piatok 22. júna 2018 žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili teoretickej a praktickej prípravy časti učiva OŽZ, kde na piatich pripravených stanovištiach riešili rôzne situácie k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. Nové poznatky a praktická príprava pomôžu žiakom zvládnuť situácie v rôznych nepriaznivých podmienkach. Ďakujeme za pomoc p. policajtkám z MsP v Liptovskom Mikuláši, ktoré na jednom stanovišti so žiakmi precvičili praktickú dopravnú výchovu, študentom Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši a dobrovoľníčkam zo Slovenského červeného kríža, ktorí s našimi žiakmi precvičili zdravotnú prípravu. FOTO

 • Čas premien

  Dňa 14. júna 2018 sa na našej škole v rámci „Výchovno-vzdelávacieho programu o dospievaní, reprodukčnom zdraví a hygiene“ - ČAS PREMIEN uskutočnila séria prednášok pre žiakov     6. - 7. ročníka na témy: „Adam a Eva alebo nie sme rovnakí“ a „Čas premien – Medzi nami dievčatami“. Lektorka (p. Holecová) veľmi pútavou a prijateľnou formou  priblížila žiakom problematiku dospievania a nastávajúcich premien v tomto období života ženy a muža. Žiaci sa oboznámili s anatómiou a funkciou jednotlivých častí ich tela, s prípadnou starostlivosťou a zodpovednosťou k sebe samým, ktorá je nevyhnutná v tejto etape ich vývoja. Priblížila im  fyzické a psychické zmeny prebiehajúce v tomto období a tiež typické znaky dospievania – nové pocity, nové vzťahy, nové priateľstvá... Zdôraznila im, že v období puberty je dôležité sebaovládanie, sebaúcta, sebadôvera a potreba nezávislosti. Prednášky boli veľmi zaujímavé, veku primerané a pre žiakov veľmi poučné. Žiačky 7. ročníka dostali aj vzorky hygienických pomôcok.

 • Poznaj svoje mesto

  Po niekoľkoročnej prestávke sa mesto Liptovský Mikuláš, Múzeum Janka Kráľa a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Lipt. Mikuláši rozhodli obnoviť súťaž Poznaj svoje mesto. 13. júna 2018 si žiaci piatich mestských škôl zmerali svoje sily najprv vo vedomostnom kvíze. Bol zameraný na históriu, pamätné miesta a významné osobnosti mesta. V druhej časti sa jednotlivé družstvá presúvali po stanovištiach, na ktorých tiež museli preukázať svoje vedomosti. Bolo to pri Múzeu Janka Kráľa, pri starej evanjelickej fare, vo Vrbici, či pri Múzeu Čierny orol. Našu školu úspešne reprezentovali Richard Antoška z VIII.B tr., Kristína Jánošíková a Andrea Ondrejková z VIII.A tr. V každej časti dosiahli maximálny počet bodov a o ich druhom mieste rozhodli len sekundy v záverečnom rozstrele.

 • Štvrtý týždeň čítania deťom v Slovenskej republike

  týždni od 4. - 10. júna 2018 prebiehalo na celom Slovensku čítanie deťom v rámci projektu "Celé Slovensko číta deťom" resp. "Vyšehrad číta deťom". Projekt bol zameraný na zvýšenie informovanosti o dôležitosti čítania deťom nahlas aspoň 20 minút každý deň. Čítanie z kníh Očko Špehúň - tajný život môjho brata a Mach a Šebestová v histórii sa uskutočnilo na pobočke Liptovskej knižnice Gašpara Fejérpataky-Belopotockého na Základnej škole Janka Kráľa a zapojili sa do neho učitelia: Lucia Pajunková, Dagmar Rumanská a Slavomír Mác. Žiakom na základnej škole čítala aj pani riaditeľka liptovskej knižnice Marcela Feriančeková a pracovníčka knižnice Petronela Jančušková. 

 • Školský výlet šiestakov

  Školský výlet 6.A a 6.B triedy, ktorý sa uskutočnil 6.6.2018 sa niesol v duchu návratu do histórie. Najprv sme si pozreli Oravský hrad, z ktorého sme sa presunuli do Múzea oravskej dediny v Zuberci, kde ne deti čakali tvorivé dielne remesiel našich predkov, ako napr. hrnčiarstvo, drotárstvo, česanie ľanu, výroba keramiky, zdobenie medovníkov, tkanie plátna. Asi najväčším zážitkom bola možnosť sadnúť si do lavíc našich prastarých mám s ukážkami čítania latiny, písania na tabuľku gajšpíkom alebo husacím perom namočeným v kalamári. Plní zážitkov sme sa šťastne vrátili domov.  

 • DEŇ ZRUČNOSTÍ – firma ESOX – Uhorská Ves

  Dňa 7. júna 2018 sa 3 žiaci našej školy – Matej Ratkovský, Matej Krčah a Radovan Reguli zúčastnili Dňa zručností vo firme Esox v Uhorskej Vsi.  Firma spolupracuje so Strednou odbornou školou polytechnickou v Liptovskom k Mikuláši a v rámci odboru – Mechanik strojov a zariadení, ktorý je možné študovať na SOŠP, sprostredkúva duálne vzdelávanie. Firma minulý rok rozbehla cyklus súťažných exkurzií pre siedmakov a ôsmakov, ktorí majú vzťah k manuálnej práci, majú radi počítače a logické hlavolamy. Žiaci si museli priniesť a obhájiť svoj súťažný projekt a spoločne s 3 základnými školami nášho okresu súťažili v 3 súťažných disciplínach, kde sa stali víťazmi. Súčasťou programu bola aj exkurzia v nástrojárni, lisovni a konštrukčnej dielni firmy.

 • Pozvánka

  Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na program, ktorý sme pripravili k Vášmu sviatku ako vďaku za to, že Vás máme 8. júna 2018 (piatok) o 16.00 hod. v ročníkovej učebni pre rodičov detí 1. a 3. ročníka a 11. júna 2018(pondelok) o 16.00 hod. v ročníkovej učebni pre rodičov detí 2. a 4. ročníka

  Tešia sa na Vás Vaše deti. Pozvánka

 • Vševedáčik

  V stredu 6. júna 2018 sa na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši konal v rámci projektu Bambifest vedomostný kvíz s názvom Vševedáčik. Súťažili trojčlenné družstvá v dvoch kategóriách – 1. kategória – žiaci 5. – 7. ročníka a 2. kategória – žiaci 8. – 9. ročníka. Súťaž bola založená na prehľade vedomostí, schopností a informácií z prostredia ekológie, politiky, predmetových vedomostí a celkovej inteligencie žiakov. Našu školu reprezentovali v prvej kategórii žiaci 7.A triedy – Bianka Kočtúchová, Michal Bruňo, Lucia Navrátilová a v druhej kategórii žiaci 9.A a 9.B triedy – Janka Lešňanská, Lukáš Kaliský, Jakub Mindek. Obidve družstvá sa stali víťazmi vo svojej kategórii. Gratulujeme

 • Divadelné predstavenie

  Dňa 6. júna 2018 sa žiaci 5. - 7. ročníka spolu s vyučujúcimi ANJ, p. uč. Klimčíkovou, Škvareninovou a Triznovou, zúčastnili  na divadelnom predstavení v anglickom jazyku, organizovanom Divadelným centrom v Martine. Žiakom 5. ročníka bola odohraná hra "A bold rabbit", vytvorená na motívy knihy Smelý zajko, od J. C. Hronského. V hre bolo 50% textu hovoreného v anglickom  jazyku. Starší žiaci videli hru "Heroes", ktorá bola inšpirovaná akciou " Detský čin roka" a vyzdvihla reálne deti zo Slovenska, ktoré boli ocenené v tejto ankete. Tu bolo 90% hovoreného slova v anglickom jazyku. Predstavení Divadelného centra sa zúčastňujeme už štvrtý rok a opäť sme videli kvalitné diela, plné akcie, humoru a hovorovej angličtiny. Žiaci mali takto možnosť overiť si teoretické jazykové zručnosti v praxi. Akciu považujeme za veľmi vydarenú.

 • Školský výlet do Prahy

  V dňoch od 30. 5. do 2. 6. 2018 sa žiaci deviatych tried po náročnom školskom roku zúčastnili vytúženého školského výletu do Prahy. Počas troch dní obdivovali pamiatky hlavného mesta Českej republiky, navštívili Pražský hrad, prešli sa po Karlovom moste, plavili sa loďou po Vltave, zažili aj búrku v útrobách Baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehrade. Po 300 schodoch vyliezli na rozhľadňu Petřín, odkiaľ mali nádherný výhľad na celú Prahu. Piatok večer strávili návštevou hudobného divadla Karlín, kde si pozreli muzikál Carmen, v hlavnej úlohe so známou českou speváčkou Lucií Bílou. Cestou späť si vychutnali nočnú Prahu, Karlov most a na nábreží Vltavy obdivovali vysvietené Hradčany. S Prahou sa rozlúčili v sobotu prechádzkou po Václavskom námestí a plní dojmov sa vrátili domov. FOTO

 • Separáčik

  Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad - odbor školstva a školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vás pozýva na detskú ekologickú konferenciu Separáčik, dňa 6. 6. 2018 od 10,00 hod. do 13,00 hod.. Miesto: Veľká zasadačka Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. pozvánka

 • Konzultácie

  V utorok 5. júna 2018 budú prebiehať konzultácie podľa pokynov triednych učiteľov.

 • Knižná cestovná kancelária

  Už od roku 1952 slávia deti na Slovensku svoj DEŇ - MDD. Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého na pobočke Podbreziny 1. júna symbolicky potriasla rukou za všetky deti žiakom 4.B na Základnej škole Janka Kráľa, keď im do ich triedy priniesla "celý svet". Deti sa razom ocitli v LIPTOVSKEJ KNIŽNIČNEJ CESTOVNEJ KANCELÁRII. Počas 50 minút sme spolu hoci len prstom na mape cestovali naprieč kontinentami a svetadielmi. Okrem vedomostného okienka, v ktorom sa štvrtáci dozvedeli mnohé zaujímavosti z rôznych kútov Zeme, skladali tiež puzzle z knihy Atlas sveta. Na našej ceste sme sa zastavili aj doma na Slovensku - žiaci si vymaľovali slovenskú štátnu vlajku a spoznali naše prvé hlaholské písmo. Nakoniec všetci detskí návštevníci cestovnej kancelárie dostali "čarovnú letenku", na ktorej nebola zadaná destinácia ani dátum letu. To, kam pocestujú, im určil až glóbus. Keď ho roztočili a zatvorili oči už len napäto čakali, do ktorého kúta našej planéty ich "zaveje". FOTO

 • Čítajme si 2018

  Dňa 30. mája 2018 sa na celom Slovensku - v knižniciach i na školách - čítalo. Uskutočnil sa totiž už 11. ročník detského čitateľského maratónu "ČÍTAJME SI 2018", ktorého hlavným cieľom bolo a aj naďalej bude pritiahnuť k čítaniu čo najviac detí. Krstnou mamou projektu, do ktorého je zapojená aj Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, kde sa aj maratónske čítanie konalo, je známa humoristka a spisovateľka Oľga Feldeková. 6-hodinový maratón v čítaní odštartovali o 9.00 hodine žiaci 4.B triedy zo Základnej školy Janka Kráľa a podporili tak projekt, ktoré založili dobré "tety" z LINKY DETSKEJ ISTOTY. Kniha, ktorá obrazne povedané putovala čitateľskými rukami a očami bola od Gabriely Futovej s názvom Očko Špehúň - Tajný život môjho brata. V roku 2017 sa tohto "štafetového" čítania zúčastnilo 46 040 čítania-chtivých detí. Uvidíme, či ich tento rok bude viac. FOTO

 • Zber papiera

  Zber papiera bude v štvrtok 31. mája 2018. 

 • Slovenský raj - turistický krúžok

  Do galérie Slovenský raj boli pridané fotografie.

 • Škola v prírode

  V dňoch 21. – 25. 5. 2018 sa žiaci 3.A a 3.B zúčastnili ŠvP v Nitrianskom Rudne, kde sa pod vedením animátorov premenili na malých pirátov. Vytvorili flotily a hľadali kúsky mapy, ktorá ich doviedla k pokladu ukrytému v okolí. Museli postupne prekonávať rôzne nástrahy, ale zároveň si užili veľa zábavy a dobrodružstiev. Pre žiakov bola pripravená pirátska párty, vatra, turistika k Madvovej studničke, rôzne športy, kúpanie v bazéne a veľa veľa ďalšieho....Navštívili tiež ZOO v Bojniciach, kde poskytli aj reportáž pre TV JOJ a TV Markíza, ktorá bola odvysielaná v hlavných večerných správach dňa 22. 5. 2018. V sklárskom skanzene Sklenný sen vo Valaskej Belej mohli žiaci vidieť prácu so žeravým sklom. Ako ho tvarovali, fúkali na sklárskej píšťale a na malej sklárskej peci videli ukážky tradičných postupov ručného spracovania skla. Po celý týždeň prialo žiakom krásne slnečné počasie. FOTO

 • Atletické zakončenie športovej sezóny

  Žiačky a žiaci 7.-9. ročníka dali bodku za tohoročným školským súťažením. Kráľovná športu ani teraz nesklamala, vyšlo výborné počasie a boli sme svedkami niekoľkých veľmi hodnotných výkonov.  Z našich dievčat sa skvele darilo Kristýne Hollej, ktorá obsadila 2. a 4. miesto (hod kriketovou loptičkou a vrh guľou).  Veľkým prekvapením bol skvelý výkon a druhé miesto Natálie Harakaľovej vo vrhu guľou a taktiež, napriek zdravotným problémom, nesklamala Soňa Miertušová, ktorá vystúpila v behu na 300 m na brondzový stupienok. V štafete sme viedli s veľkým náskokom, no na záverečnom úseku predbehla našu finišmanku Adrianu Macoszkovú čerstvá majsterka Slovenska Krotáková a tak sme obsadili tesne 2. miesto. V celkovom súčte  bodov sme získali ako družstvo striebro. U chlapcov bola konkurencia vysoká. V rodiacej sa silnej atletickej generácii nebolo ľahké sa prebojovať na stupne víťazov.Napriek tomu sa im podarilo získať krásne 2 miesto v štafetovom behu a celkovo obsadili tretie miesto. Obom celkom gratulujeme a ďakujeme za obetavé výkony! FOTO

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Janka Kráľa
  Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
 • +421 x 044/5533973
  mobil: 0911974744

Fotogaléria