Navigácia

 • Domestos pre školy

  Vážení rodičia,
  radi by sme sa opäť s Vašou pomocou zúčastnili súťaže nazvanej „Domestos pre školy 2017“. Súťaž sa koná v termíne od 4. 9. do 31. 12. 2017. Už teraz ale môžete školu podporiť účtenkami z nákupu produktov značky Domestos. Účtenky si odkladajte a odovzdajte triednym učiteľom.

  Princípom súťaže je zbieranie bodov, a to niekoľkými spôsobmi:

  1. S deťmi budeme plniť súťažné aktivity. Za splnenie všetkých aktivít získame na konci súťaže 500 bodov.
  2. Rodičia, príbuzní alebo priatelia školy sa zaregistrujú na www.domestospreskoly.sk, vyberú si školu, ktorú chcú podporovať, a na e-mail im budú chodiť informácie o úspešnom splnení súťažných aktivít. Cez e-mail môžu za školu hlasovať. Za splnenú aktivitu dostane škola od jedného užívateľa jeden bod.
  3. Škola zbiera body za nazbierané účtenky a účtenky môžu užívatelia tiež nahrávať na webe. Jeden výrobok = 5 bodov.

  Výhry

  8 škôl a škôlok získa finančné prostriedky na rekonštrukciu:

  3500 EUR pre 2 základné školy (podľa celkového počtu bodov)
  2700 EUR pre 3 základné školy (podľa počtu bodov v prepočte na žiaka)
   

  Prvých 4 víťazných škôl a škôlok tiež získa 4000 EUR v tovare od partnerov projektu Rako (keramické obklady) a JIKA (sanitárne vybavenie).

  Úplné znenie pravidiel nájdete na www.domestospreskoly.sk/pravidla

  Vopred všetkým veľmi ďakujeme za podporu.

 • Koniec školského roku v našej škole

  Dnes, posledný deň školského roku 2016-2017 si žiaci našej základnej školy prevzali od svojich triednych učiteľov vysvedčenia, ktoré sú zhodnotením ich celoročnej práce a snaženia. Najvzácnejšie je pre 42 žiakov 1. ročníka, lebo je ich prvým skutočným vysvedčením. Posledný krát prekročili bránu školy žiaci 9. ročníka, ktorí úspešne ukončili dochádzku, dočkali sa posledného zvonenia a všetci sú úspešne prijatí na stredné školy.  Všetci im držíme palce a želáme veľa úspechov  v novej škole a veľa šťastia v živote.

  Nezabudnuteľnú a dojemnú rozlúčku naši deviataci ukončili piesňou Paľa Haberu, Príbeh nekončí...

  Tisíc krokov od spomienok
  som len kúsok od môjho sna
  mám chvíľu pokým sa nepopálim ...

  Veď príbeh nekončí,
  ja ďalej hrám, a padám viac než vstávam.
  Svoju dušu dám, na misku prázdnych váh.........FOTOGRAFIE

 • Rozlúčka 7.A triedy so školským rokom 2016/2017

  Školský rok 2016/2017 pomaly dokráčal do cieľa, žiaci 7.A sa s ním

  rozlúčili po desiatich mesiacoch v laviciach

  opekačkou pri strelnici pod Hájom. Fotky z akcie si môžte pozrieť tu

 • Slávnostné ukončenie školského roka

  Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 bude dňa 30. júna 2017

  Harmonogram:

  7,30  fotografovanie kolektívu zamestnancov

  8,00  rozlúčka zamestnancov so žiakmi 9. ročníka, odovzdávanie vysvedčení žiakom 9. ročníka

  8,30  príchod žiakov pred budovu školy

  8,40  odvedenie triednymi učiteľmi do tried

  8,50  slávnostné ukončenie školského roka cez rozhlas

  9,15 do 10,15 rozdávanie vysvedčení triednymi učiteľmi

  10,15 do 11,30 obed v školskej jedálni

   

  Prevádzka ŠKD bude do 15,00 hod.

 • Oznamy školskej jedálne

 • Žiaci druhého stupňa ZŠ sa v utorok 27.6.2017  zúčastnili anti - diskriminačného koncertu BUĎME ĽUDIA. Program bol zameraný na medziľudské vzťahy, ľudské práva , spolu s populárnymi piesňami a video-projekciou.

 • Dnes 26. júna 70 žiakov našej školy raňajkovalo s riaditeľkou školy. Pozvaní boli žiaci, ktorí reprezentovali školu v predmetových olympiádach a športových súťažiach, i žiaci, ktorí sa pričinili o zviditeľnenie našej školy počas školského roka. Všetkým žiakom ďakujeme za aktivitu. FOTO

 • Hovorí sa, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. V športe by malo platiť: koľko rôznych športov a disciplín vieš, toľkokrát si športovcom. V sobotu 24. júna 2017 sa konali majstrovstvá Slovenska vo Viacboji všestrannosti v Rimavskej Sobote (disciplíny: šplh, beh na 60 m, skok do diaľky, hod plnou loptou, beh na 800 m, plávanie). Za našu školu sa na tento neľahký pretek postavilo hneď 9 pretekárok: Hollá Caroline, Halajová Monika, Chrzanová Veronika, Miertušová Soňa, Maťašová Lucia, Bobelová Martina, Hollá Kristýna, Golúchová Veronika a Krčmáreková Silvia. Každá musela absolvovať všetkých 6 disciplín. V horúcom počasí sa najviac darilo Soni Miertušovej, ktorá obsadila 2. miesto vo svojej kategórii, víťazstvo jej uniklo len o 3 body! Zemiakové madaily si odniesli obe sestry Hollé, každá vo svojej kategórii.  Padlo i niekoľko školských rekordov, najväčšou odmenou všetkým závodníkom po disciplínach vonku, bolo záverečné plávanie v nádhernom bazéne hneď vedľa školy. Všetkým za prejavené úsilie ďakujeme a k úspechom gratulujeme! FOTO

 • V rámci OŽZ sa na našej škole 23. júna 2017 uskutočnilo účelové cvičenie pre žiakov 2. stupňa. Žiaci pod vedením triednych učiteľov získali množstvo užitočných informácií o riešení mimoriadnych situácií, o poskytovaní prvej pomoci, naučili sa správne si nasadiť ochrannú masku, poznať základné dopravné značky a vedieť riešiť rôzne dopravné situácie. Žiaci 5. a 6. ročníka si svoje vedomosti mohli preveriť riešením testov z dopravnej výchovy a prvej pomoci. Tiež si mohli prakticky vyskúšať ošetrenie rôznych zranení a poskytnúť umelé dýchanie a masáž srdca na figuríne. Na jednotlivých stanovištiach vedomosti žiakov  5. a 6. ročníka preverovali vybraní žiaci zo 7.A a 7.B triedy (Nina Miertušová, Soňa Miertušová, Erik Čatloch, Rebeka Tršová, Gabika Kubínová, Nikola Guothová). Tí sa svojich úloh zhostili s veľkým entuziazmom, za čo ich chceme touto cestou pochváliť. Išlo vlastne o rovesnícke vzdelávanie, ktoré malo u žiakov veľký úspech. FOTO

 • Dňa 21. júna 2017 sa žiaci 1.C  zúčastnili na slávnostnom zápise do knižnice G. F. Belopotockého. Aby sa stali novými čitateľmi knižnice, museli splniť zaujímavé úlohy a odkliať písmenkový strom. Za vydarenú akciu ďakujeme p. knihovníčke Nelke.

  FOTO

 • V utorok 20. júna 2017 sa naši žiaci zúčastnili Behu olympijského dňa a tým zakončili vynikajúcu športovú sezónu v tomto školskom roku. FOTO

 • V dňchoch 15. a 16. 6. 2017 navštívili žiaci 9.B s p. učiteľkou Žemberovou a Horňákovou v rámci školského výletu hlavné mesto SR Bratislavu. Ubytovaní boli na Zlatých Pieskoch. Pozreli si hrad Devín, Bratislavský hrad s krásnymi barokovými záhradami, prešli po historickom centre, objavovali krásy večernej Bratislavy, návštívili zážitkové centrum vedy - AURÉLIUM. FOTO

 • Dňa 13. júna 2017 sa žiaci a žiačky 4. ročníka zúčastnili turnaja vo vybíjanej na ZŠ M. R. Martákovej. Naše družstvo obsadilo tretie miesto. Gratulujeme! FOTO

 • Dňa 12. júna 2017 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili školského výletu. Navštívili Tricklandiu v Starom Smokovci, kde zažili jedinečné putovanie Slovenskom v galérii trick-artu a optických ilúzií. Na nástenných maľbách v jej priestoroch žiaci videli námety slovenských ľudových povestí a rozprávok, ako aj reálie obcí a zámkov Slovenska, pri ktorých sa mohli odfotiť. Navštívili aj antigravitačné miestnosti a zrkadlové bludisko, ktoré je považované za najkrajšie v Strednej Európe. Ďalšou zastávkou bolo Múzeum TANAPU v Tatranskej Lomnici. Výstavná časť múzea je rozdelená na prírodovednú, prírodoochranársku, historickú a etnologickú. Expozície múzea približujú tatranskú prírodu v jej kráse a jedinečnosti. Žiaci si mohli zopakovať svoje vedomosti z učiva biológie pomenovávaním množstva exponátov z flóry a fauny tatranskej prírody. FOTO

 • Plavecký výcvik

  V termíne od 29. 5. do 9. 6. 2017 absolvovali žiaci tretieho ročníka pod vedením skúsených inštruktorov základný plavecký výcvik. Cieľom tohto výcviku bolo eliminovať strach z vody, naučiť plávať všetkých zúčastnených, prípadne zdokonaliť už čiastočné plavecké schopnosti žiakov. V závere plaveckého výcviku mohli žiaci preukázať svoje získané plavecké schopnosti. Zaplávať jedným plaveckým spôsobom čo najväčšiu vzdialenosť. Za svoju snahu všetci získali mokré vysvedčenie.

 • Dňa 13. júna 2017 sa v CVČ uskutočnilo vyhodnotenie umiestnenia škôl v športových šúťažiach a predmetových olympiádach. Tento rok sme v konkurenci 20 škôl okresu obsadili 1. miesto v Športovej škole roka, kde sa hodnotili sa športové súťaže a v konkurencii 26 škôl 5. miesto v Škole roka, kde sa hodnotili predmetové olympiády a postupové súťaže. Za tieto krásne výsledky chcem  poďakovať všetkým žiakom, ktorí reprezentovali našu školu a všetkým pani učiteľkám a pánom učiteľom, ktorí ich na tieto súťaže pripravovali. FOTO

 • V dňoch 5. 6. 2017 až 9. 6. 2017 sa na našej škole uskutočnil kurz anglického jazyka s anglickým lektorom Steve Allchinom. Žiaci ôsmych a deviatych ročníkov mali možnosť rozvíjať svoje komunikačné zručnosti so skúseným učiteľom a rodeným Angličanom, ktorý nerozumel ani slovo po slovensky.  Okamžite si získal sympatie všetkých zainteresovaných a počas tohto týždňa dokázali žiaci prekonať svoje zábrany a strach z komunikácie v cudzom jazyku. Dokázali zlepšiť svoje schopnosti porozumieť plynulej angličtine, pochopiť nové slová z kontextu a dokonca, ako sa mnohí z nich vyjadrili, začali v tomto jazyku uvažovať – nevytvárať a neprekladať si v duchu každú frázu, ale plynulo sa vyjadrovať viac či menej úspešne. Deťom sa mimoriadne páčili aktivity ako: vzájomné predstavovanie a spoznávanie samého seba, svojich spolužiakov a Steva, ktorý precestoval viac ako 60 krajín a z toho v 11 z nich vyučoval, spoznávanie Londýna, vypracovanie testu o ňom ale aj  vytváranie vlastnej krajiny. Nechýbala ani tvorba a prezentácia vlastného televízneho programu, množstvo didaktických a zábavných hier na rozvíjanie slovnej zásoby, pamäte, alebo hláskovania. V posledný deň sme boli pozvaní na prezentáciu  spoločne nacvičenej piesne. Žiaci zažili veľa zábavy a Steva si natoľko obľúbili, že sa rozhodli darovať mu spoločnú fotografiu v rámiku a typické liptovské výrobky zo syra. Veríme, že sa nám podarí takúto zaujímavú aktivitu pripraviť aj v budúcom školskom roku, nakoľko žiaci by si želali absolvovať takýto kurz znova. FOTO

 • Celoročný turnaj v štvorkovom MIDIcool volejbale starších žiačok sa tohto roku neobišiel bez účasti našeho tímu. Kvarteto v zložení Krčmáreková, Golúchová, Maťašová a Mydliarová cestovalo do mestečka Krupina, kde sa stretlo 6 najlepších celkov zo stredného Slovenska. To, že patríme v súčasnosti medzi volejbalové veľmoci, sme jasne ukázali. Dievčatá podľahli len obhajkyniam prvenstva z Brusna, keď sa s nimi stretli hneď dva krát – v základnej skupine i vo finále. Druhým miestom sme si zabezpečili postup na celoštátne finále v Trenčíne. Dievčatám gratulujeme a za nádherné bojovné výkony ďakujeme! FOTO

 • Špeciálny autobus vypravený z Liptovského Mikuláša do Rabče, ktorý viezol najlepšie tímy atlétov a atlétiek ZŠ z našeho okresu ako i najlepších jednotlivcov, bol obsadený hlavne žiakmi zo ZŠ Janka Kráľa. Pred 2 týždňami sa totiž našim žiačkám a žiakom podaril husársky kúsok – stali sa v oboch kategóriách atletickými veľmocami okresu. Na krajskom kole v Rabči sme začali rozpačite. Nepodarila sa príliš štafeta ani výška u dievčat a chlapci sa pomerne potrápili na diaľke. Po tomto nezdarnom začiatku sme sa však otriasli a s chuťou sa vrhli do ďalších disciplín, aby sme opravili tie nezdarené. Podarilo sa. U dievčat sa skvele rozbehla Veronika Golúchová, ktorá si výrazne zlepšila svoje osobné rekordy na hode kriketovou loptičkou (2. miesto) a vrhu guľou (1.miesto). Vymazala tak bradaté rekordy našej školy. K nej sa skvelými výkonmi pridali aj Soňa Miertušová (300 m), Kristýna Hollá (hod kriketovou loptičkou a beh na 800 m), Silvia Krčmáreková (vrh guľou, skok do diaľky), Jana Hološová (beh na 60m a 300m). Stabilné výborné výkony predviedla Lucia Karolčeková v skoku do diaľky, Lucia Kováčová v behu na 800 m ako i Kvetka  Pafková v šprintérskych disciplínach. Náš tím obsadil v celkovom súčte bodov krásne 2 miesto, dievčatám gratulujeme. Nezaháľali ani naši chlapci. Najvyššie sa spomädzi nich dostal Samuel Václav, obsadil brondzové priečky vo vrhu guľou a v skoku do diaľky. Nádherné 2. miesto chlapci obsadili v štafete 4x60m. Našemutímu v zložení Erik Feketík, Samuel Galica, Matúš Králik, Daniel Kočtúch, Adrián Lepiš, Dávid Muskolay,  Jakub Raffaj a Martin Polesný ušlo 3. miesto len o 1 bod, za snahu a bojovnosť ďakujeme a gratulujeme. FOTO

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Janka Kráľa
  Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
 • +421 x 044/5533973
  mobil: 0911974744

Fotogaléria