Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Z dôvodu nepriaznivého počasia sa akcia "Poďme spolu na bicykli" prekladá na neurčito".

 • Zber elektroodpadu

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  chceme Vám pripomenúť, že v rámci projektu RECYKLOHRY zbierame aj elektrodopad (televízory, monitory, počítače, rádia, prehrávače, rýchlovarné kanvice, žehličky a pod.). Tieto veci môžete nosiť do 29. 9. 2017 do budovy školy (za prvé vstupné dvere).

  Zbierame taktiež použité batérie a monočlánky, tieto môžete vhadzovať do zbernej nádoby umiestnenej na stene vo vestibule školy (v priebehu celého roka).

 • Zber papiera

  Zber papiera bude v stredu 27. septembra 2017.

 • Poďme spolu na bicykli

  Dňa 20. 9. 2017 pozývame rodičov s deťmi na podujatie Poďme spolu na bicykli, ktoré organizujeme v rámci Európskeho týždňa mobility. Cieľom podujatia je aktívne strávenie voľného času spolu so svojimi rodičmi a využitie alternatívnych zdrojov dopravy. Pozývame všetkých žiakov s rodičmi 1.  – 9. ročníka. Zraz je pred hlavným vchodom do budovy školy o 15.00 hod. V sprievode mestských policajtiek prejdú všetci účastníci trasu od školy po cyklochodníku až k mostu v Iľanove. Každý žiak dostane na začiatku kartičku s pečiatkou, ktorú si dá tiež opečiatkovať pri otočke. Túto kartičku môže využiť v prvom štvrťroku za odpustenie jednej zabudnutej domácej úlohy.

 • Dňa 18. septembra 2017 žiaci 6.A a 6.B triedy navštívili dopravné ihrisko v Liptovskom Mikuláši. S pracovníkmi Červeného kríža si mali možnosť precvičiť poskytovanie prvej pomoci, s pracovníkmi Mestskej polície zasa dopravné značky a praktické zručnosti jazdou na bicykli. Pracovníci Hasičského zboru ich oboznámili s technikou, ktorú používajú pri výkone svojho povolania.

 • Zber šípok spoločne s lesmi Slovenskej republiky

  Cieľom je zber šípok pre rodiny s deťmi, aby si našli cestu do lesa za účelom dobrej veci. Projekt organizuje rada rodičov. Súťaž prebieha v čase od 19. 9. 2017 do 23.10. 2017. Čerstvé alebo vysušené odvážené plody doneste p. školníkovi vždy v piatok alebo v pondelok. On bude robiť evidenciu žiakov, ktorí sa zapoja. Získané peniažky zo zberu pôjdu do pokladne rady rodičov a deti môžu získať pekné odmeny. Odmeny TU

 • Čo musí mať každý správny prváčik, keď ide do školy? Neviete? No predsa, superšpicabombovú školskú tašku. Prváčikovia z 1.A a 1.B triedy pani knihovníčke Petronele Jančuškovej porozprávali ako sa k nim ich školská taška dostala a dokonca spolu objavili  "taškové dvojičky". Spoločné stretnutie spojili aj s biblio-informačnou výchovou - ako sa malí školáci majú správať ku knihám. Fotografie si môžete pozieť v albume, alebo kliknutím na odkaz FOTO

 • Rodičovské združenie

  13. septembra (streda) o 16,30 hod. sa uskutoční v triedach triedne rodičovské združenie spojené s plenárnym rodičovským združením. Prosíme rodičov o účasť.

 • Sajfa a Fun rádio

  Dnešné ráno bolo pre žiakov školy veľkým prekvapením. Do školy ich sprevádzal Sajfa z Fun rádia. Niektorým žiakom sa ušli školské pomôcky a sladká odmena. FOTO

 • Zadania úloh domáceho kola matematickej olympiády

  Oznamujeme všetkým súťažechtivím žiakom, že sme v položke Súťaže zverejnili úlohy domáce kola

  matematickej olympiády. Prajeme veľa trpezlivosti a dobrých nápadov pri riešení úloh! Vyučujúci matematiky

 • Začiatok školského roka 2017/2018

  Začiatok školského roka 2017/2018 sa uskutoční dňa 4. septembra 2017 o 8,30 hod. v átriu školy (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični). Príchod žiakov pred budovu školy o 8,15 hod., 8,15 - 8,25 hod. odvedenie triednymi učiteľmi do átria (alebo telocvnične), 8,30 hod. slávnostné otvorenie školského roka, 9,00 - 10,00 hod. práca v triedach pod vedením triednych učiteľov - oboznámenie sa so školským poriadkom. Prevádzka školského klubu detí a školskej jedálne začne od 5. 9. 2017. FOTO

 • Domestos pre školy

  Vážení rodičia,
  radi by sme sa opäť s Vašou pomocou zúčastnili súťaže nazvanej „Domestos pre školy 2017“. Súťaž sa koná v termíne od 4. 9. do 31. 12. 2017. Už teraz ale môžete školu podporiť účtenkami z nákupu produktov značky Domestos. Účtenky si odkladajte a odovzdajte triednym učiteľom.

  Princípom súťaže je zbieranie bodov, a to niekoľkými spôsobmi:

  1. S deťmi budeme plniť súťažné aktivity. Za splnenie všetkých aktivít získame na konci súťaže 500 bodov.
  2. Rodičia, príbuzní alebo priatelia školy sa zaregistrujú na www.domestospreskoly.sk, vyberú si školu, ktorú chcú podporovať, a na e-mail im budú chodiť informácie o úspešnom splnení súťažných aktivít. Cez e-mail môžu za školu hlasovať. Za splnenú aktivitu dostane škola od jedného užívateľa jeden bod.
  3. Škola zbiera body za nazbierané účtenky a účtenky môžu užívatelia tiež nahrávať na webe. Jeden výrobok = 5 bodov.

  Výhry

  8 škôl a škôlok získa finančné prostriedky na rekonštrukciu:

  3500 EUR pre 2 základné školy (podľa celkového počtu bodov)
  2700 EUR pre 3 základné školy (podľa počtu bodov v prepočte na žiaka)
   

  Prvých 4 víťazných škôl a škôlok tiež získa 4000 EUR v tovare od partnerov projektu Rako (keramické obklady) a JIKA (sanitárne vybavenie).

  Úplné znenie pravidiel nájdete na www.domestospreskoly.sk/pravidla

  Vopred všetkým veľmi ďakujeme za podporu.

 • Koniec školského roku v našej škole

  Dnes, posledný deň školského roku 2016-2017 si žiaci našej základnej školy prevzali od svojich triednych učiteľov vysvedčenia, ktoré sú zhodnotením ich celoročnej práce a snaženia. Najvzácnejšie je pre 42 žiakov 1. ročníka, lebo je ich prvým skutočným vysvedčením. Posledný krát prekročili bránu školy žiaci 9. ročníka, ktorí úspešne ukončili dochádzku, dočkali sa posledného zvonenia a všetci sú úspešne prijatí na stredné školy.  Všetci im držíme palce a želáme veľa úspechov  v novej škole a veľa šťastia v živote.

  Nezabudnuteľnú a dojemnú rozlúčku naši deviataci ukončili piesňou Paľa Haberu, Príbeh nekončí...

  Tisíc krokov od spomienok
  som len kúsok od môjho sna
  mám chvíľu pokým sa nepopálim ...

  Veď príbeh nekončí,
  ja ďalej hrám, a padám viac než vstávam.
  Svoju dušu dám, na misku prázdnych váh.........FOTOGRAFIE

 • Rozlúčka 7.A triedy so školským rokom 2016/2017

  Školský rok 2016/2017 pomaly dokráčal do cieľa, žiaci 7.A sa s ním

  rozlúčili po desiatich mesiacoch v laviciach

  opekačkou pri strelnici pod Hájom. Fotky z akcie si môžte pozrieť tu

 • Slávnostné ukončenie školského roka

  Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 bude dňa 30. júna 2017

  Harmonogram:

  7,30  fotografovanie kolektívu zamestnancov

  8,00  rozlúčka zamestnancov so žiakmi 9. ročníka, odovzdávanie vysvedčení žiakom 9. ročníka

  8,30  príchod žiakov pred budovu školy

  8,40  odvedenie triednymi učiteľmi do tried

  8,50  slávnostné ukončenie školského roka cez rozhlas

  9,15 do 10,15 rozdávanie vysvedčení triednymi učiteľmi

  10,15 do 11,30 obed v školskej jedálni

   

  Prevádzka ŠKD bude do 15,00 hod.

 • Oznamy školskej jedálne

 • Žiaci druhého stupňa ZŠ sa v utorok 27.6.2017  zúčastnili anti - diskriminačného koncertu BUĎME ĽUDIA. Program bol zameraný na medziľudské vzťahy, ľudské práva , spolu s populárnymi piesňami a video-projekciou.

 • Dnes 26. júna 70 žiakov našej školy raňajkovalo s riaditeľkou školy. Pozvaní boli žiaci, ktorí reprezentovali školu v predmetových olympiádach a športových súťažiach, i žiaci, ktorí sa pričinili o zviditeľnenie našej školy počas školského roka. Všetkým žiakom ďakujeme za aktivitu. FOTO

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Janka Kráľa
  Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
 • +421 x 044/5533973
  mobil: 0911974744

Fotogaléria