Navigácia

 • Testovanie T5-2017

  Vážení rodičia,

  aj v školskom roku 2017/2018 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM)  bude realizovať celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov.

  Testovanie T5-2017 sa uskutoční 22. novembra 2017 (streda). Zúčastnia sa ho všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

  Žiaci budú testovaní z predmetov: matematika a slovenský jazyk a literatúra.

  Testovanie T5-2017 sa uskutoční v papierovej forme. Žiak si donesie pero, ktoré píše namodro.

  Viac informácií TU

 • Riaditeľské voľno

  Dňa 22. novembra 2017 budú mať žiaci 6. a 7. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu Testovania T5-2017. Obedy budú hromadne odhlásené vedúcou školskej jedálne.

 • Zdravie nás baví

  Naša škola sa zapojila do projektu „Zdravie nás baví“, ktorého organizátorom je Stredná zdravotnícka škola v Liptovskom Mikuláši. Problémom dnešných mladých ľudí je zlé držanie tela, guľatý chrbát, skracovanie a ochabovanie svalov dôsledkom častého vysedávania pred počítačom alebo televízorom. Taktiež si dnešní mladí málokedy uvedomujú cenu vlastného zdravia. Veľakrát konajú nepremyslene a chaoticky. Práve v takýchto situáciách môže ľahko dôjsť k úrazu alebo sa môže objaviť náhle zlyhanie ich zdravia. Vtedy je potrebné urýchlene poskytnúť adekvátnu prvú pomoc. Je preto veľmi dôležité poznať správne postupy pri poskytovaní prvej pomoci. Práve žiaci SZŠ prišli našim žiakom ôsmeho ročníka v stredu 15.11.2017 pomôcť zvládnuť základné postupy v poskytovaní prvej pomoci vo vybraných modelových situáciách, naučiť ich správnemu držaniu tela, správnemu postaveniu hlavy a krku v stoji a v sede a naučiť ich podporné cviky na rovný chrbát. Žiakom sa aktivity veľmi páčili a získané vedomosti určite využijú pri záchrane života v rôznych životných situáciách. FOTO

 • Bedminton dievčatá, chlapci - okresné kolo

  Dňa 14. novembra 2017 sa uskutočnilo okresné kolo v bedmintone dievčat. V konkurencii 9 družstiev sa naše dievčatá Kristýna Hollá a Lucia Maťašová umiestnili na veľmi peknom 2. mieste. Gratulujeme. Chlapcom okresné kolo neprinieslo finálove umiestnenie, ale naši žiaci Radko Uličný a Adam Žatkulák sa určite v konkurencii 9 škol nestratili. FOTO

 • Knižný Vševedko 2017

  V Liptovskej knižnici Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši sa 15.11.2017 uskutočnilo krajské kolo súťaže Knižný Vševedko. Najväčší "vedkovia" knižnice z Dolného Kubína, Čadce, Žiliny a Liptovského Mikuláša sa snažili získať krajský vševedkovský titul. Zo Základnej školy Janka Kráľa knižnicu reprezentoval Marian Blšák zo 4.A triedy. Umiestnil sa na krásnom 2. mieste. Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu knižnice aj školy. FOTO

 • Projekt "Všetko čo zjem"

  V dňoch 3. 11. 2017 a 14. 11. 2017 sa uskutočnilo prvé kolo prednášok, organizovaných v rámci projektu Viem, čo zjem, do ktorého sa zapojili žiaci 5.ročníka. Projekt je zameraný na propagáciu zdravej výživy, ako prevencie civilizačných chorôb. Prednášky zrealizovala pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši p. Štepánková v spolupráci s p. uč. Triznovou. Oboznámila žiakov a diskutovala s nimi o tom, ako by malo vyzerať zloženie vyváženého a zdravého jedálneho lístka, aké zlozvyky v stravovaní sa vyskytujú u detí i dospelých a aký to môže mať dopad na ich zdravie. Následne žiaci vypracovali pracovné listy, kde využili získané informácie. FOTO

 • Halový viacboj všestrannosti - okresné kolo

  Naši mladí atléti a plavci v pondelok 13. novembra 2017 súťažili medzi  súčasnou liptovskou špičkou. Sily si zmeralo 54 pretekárov hneď v piatich disciplínach: člnkový beh, skok z miesta, hod plnou loptou, šplh a plávanie 25m. O skvelé výkony sa postarali dievčatá a chlapci ročníkov 5 až 9. V kategórii najmladších dievčat sa na brondzovú priečku prebojovala Caroline Hollá, hneď za ňou sa umiestnila jedna z najmladších pretekárok vôbec, Simona Jurigová. Ďalšia plavkyňa Veronika Králiková a všestranná športovkyňa Monika Halajová  skončili na 6. a 9.mieste. Naša omladina v zložení Tamara Horňáková, Laura Jelenáková, Martina Koreňová, Alexandra Krčmáreková a Tamara Ondrašíková predviedla krásne výkony,   nazbierala cenné skúsenosti a hoci robia gymnastiku, volejbal či basketbal, medzi staršími dievčatami sa určite nestratili. Vo vyššej kategórii, ako sa za posledné roky stáva zvykom, kraľovala Soňa Miertušová a na brondzovú priečku vystúpila Veronika Chrzanová. I keď konkurencia tu bola veľmi veľká, dievčatá si s ňou krásne poradili. Obe si zlepšili výrazne svoje  výkony. V kategórii najstarších dievčat sme brali všetky miesta, zlato si vybojovala zaslúžene Kristýna Hollá, ktorá si zlepšila všetky svoje rekordy, striebornú priečku obsadila plavkyňa Henrieta Udvardyová a brondz získala Veronika Schneková. Na zemiakovú medailu siahla volejbalistka Martina Bobelová.
  U chlapcov sme sa mohli tešiť z nádherných výkonov najmladšieho pretekára, Martina Chovanca, ktorý obsadil 2. miesto vo svojej kategórii. Len 3 body za stupňom váťazov skončil plavec Michal Karas a hneď za ním atlét Michal Bruňo.  Ján Hošala  sa umiestnil na 12 mieste.  V kategórii starších chlapcov bral brondzovú medailu zaslúžene plavec Kristián Michalský. Nováčik v súťaži, Samuel Chovanec predviedol  niekoľko veľmi kvalitných výkonov, ktoré v ťažkej konkurencii stačili na 6.miesto. Všetkým účastníkom gratulujeme a tešíme sa na najlepších z nich na Majstrovstvách Slovenska konaných v Rimavskej Sobote 25.11.2017. FOTO

 • Únia slabozrakých a nevidiacich - prednáška

  Dňa 13. novembra 2017 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa nevidomých sa v našej škole uskutočnila prednáška Únie slabozrakých a nevidiacich Slovenska. Prednášky sa zúčastnili žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Pani Mgr. Erika Kanátová s asistentmi Máriou Rajtarovou, Michalom Sihelským a vodiacim psíkom Izzym nás previedli svetom slabozrakých a nevidiacich. Žiaci si mohli vyskúšať pomôcky a nástroje, ktoré im pomáhajú v bežnom živote. Videli aj krátky film nevidomého chlapca, ktorý napriek svojmu handicapu žije život obyčajného chlapca s bežnými radosťami i starosťami - bicykluje sa, hrá výborne basketbal, behá hore i dole po schodoch bez toho, aby používal slepeckú paličku alebo iné pomôcky. Prednáška žiakov veľmi zaujala. Ďakujeme. FOTO

 • Olympiáda zo slovenského jazyka - školské kolo

  V posledný októbrový týždeň sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa ho 14 ôsmakov a deviatakov. V náročnej súťaži najlepšie obstáli a na prvých troch miestach sa umiestnili: 1. miesto: Kristína Eva Jánošíková VIII.A, 2. - 3.  miesto: Lukáš Kaliský IX.A a Henrieta Udvardyová IX.A. Do okresného kola postúpila a reprezentovať našu školu bude Kristína Eva Jánošíková.     FOTO

 • Exkurzia na čerpacej stanici

  Žiaci a priatelia prírodovedného krúžku spolu s pani učiteľkami Pajunkovou a Rumanskou sa zúčastnili exkurzie na čerpacej stanici OKTAN v Liptovskom Mikuláši. Mali sme možnosť zoznámiť sa s prevádzkou čerpacej stanice, nahliadnuť do  priestorov, ktoré nie sú bežne prístupné verejnosti. Videli sme ako sa pohonné hmoty dostanú z cisterny cez čerpaciu stanicu až do motorových vozidiel.  Zamestnanci prevádzky nám  sprístupnili aj priestory autoumývarne s ukážkou kompletného umytia auta. Po preverení novonadobudnutých vedomostí z oblastí pohonných hmôt a čerpacích staníc boli žiaci odmenení darčekmi. Za tento nezabudnuteľný zážitok ďakujeme celému vedeniu čerpacej stanice OKTAN a ich zamestnancom. FOTO   

 • Hlasovanie Domestos

  Vážení rodičia, tento rok hlasovanie za splnené aktivity v súťaži Domestos prebieha nasledovne: po slplnení aktivity príde všetkým zaregistrovaným rodičom email s tlačítkom hlasovať. Kliknutím na toto tlačítko bude škole pripísaný hlas. Fotografie tento rok neuvidíte. Je však potrebné, aby ste sa zaregistrovali ešte pred splnením druhej súťažnej úlohy, teda čo najskôr TU (najneskôr do 19. 11. 2017). Registrácia Vám zaberie iba chvíľku a pomôžete škole získať potrebné body. Ďakujeme.

   

   

 • Šikanovanie

  Čo je šikanovanie? Existuje vôbec? Stretol si sa s ním? Vieš čo urobiť? Nie je lepšie mlčať? Aj takéto otázky dnes odzneli na stretnutí štvrtákov s JUDr. A. Poliakovou. Spoločne na ne nachádzali odpovede a návody na riešenie. FOTO

 • 26. októbra 2017 sa družstvo našej školy v zložení Lukáš Kaliský, Jakub Mindek a Adam Žatkuľák (IX. A trieda) pod vedením Mgr. Vlasty Capkovej zúčastnilo finále súťaže Povstalecká história Liptova. Organizátorom bol Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskom Mikuláši. Za svoj výkon získali diplom, pohár a účasť na exkurzii do Múzea holokaustu v Seredi. FOTO

 • V dňoch 16. 10. - 27. 10. 2017 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili plaveckého výcviku pod vedením 4 plavčíkov. Všetci žiaci sa tešili na každú jednu hodinu plaveckého výcviku, na ktorom si buď zdokonalili svoje plavecké schopnosti alebo sa skamarátili s vodou a nadobudli základy plávania. FOTO

 • Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny budú v dňoch 30. - 31. 10. 2017. Vyučovanie opäť začne dňa 2. 11. 2017 (štvrtok).

 • Na základe literárneho testu, ktorý absolvovali všetci žiaci 4. ročníka sa Knižným Vševedkom stali v 4.A  - Marián Blšák, v 4.B -  Maroš Šoltés, v 4.C - Dianka Schwarczová FOTO
 • Aj v tomto školskom roku sa 24. októbra 2017 žiaci V.A a V.B triedy zúčastnilii v rámci predmetov geografia a telesná výchova projektového vyučovania na tému: „ Po stopách  Miloša Janošku“. Navštívili Evanjelickú faru v Liptovskom Mikuláši, Demänovskú jaskyňu slobody v Demänovskej doline a vrch Rohačka v obci Ploštín. Sprevádzali nás aj členovia Matice Slovenskej p. I. Bubelíny a p. Líška, ktorí množstvo informácií, ktoré deti získali, doplnili zaujímavosťami zo života Miloša Janošku, milovníka hôr a turistiky, ale aj povesťami z regiónu Liptov. Za čo im ešte raz ďakujeme. Deťom sa tento spôsob vyučovania, ktorý vo svojej pedagogockej praxi zastával a uplatňoval aj sám Miloš Janoška, veľmi páčil.  FOTO

 • V piatok 20. októbra 2017 sme si v našej škole pripomenuli Deň jablka. Každý žiak, aj zamestnanec školy pri vstupe dostal sladké jabĺčko, žiaci prišli do školy v červenom oblečení a spoločne sme sa cez veľkú prestávku s jabĺčkom aj odfotili. Všetkým želáme dobrú chuť. FOTO

 • Domestos pre školy 2017 - hlasovanie 1. úloha

  Vážení rodičia, práve prebieha prvá súťažná aktivita súťaže „Domestos pre školy 2017". Veríme, že aj tento rok v tejto súťaži budeme úspešní. Pomôžte nám spoločne zvýšiť úroveň školských toaliet. Stačí tak málo. Zahlasovať na stránke www.domestospreskoly.sk za našu aktivitu, ktorú vidíte na fotografii vedľa textu. Pred hlasovaním sa musíte zaregistrovať. Naďalej zbierame bločky z produktov Domestos, ktoré nám môžete vložiť do krabičky pri ŠKD, alebo odovzdať triednym učiteľom. Vopred ďakujeme za  spoluprácu.
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Janka Kráľa
  Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
 • +421 x 044/5533973
  mobil: 0911974744

Fotogaléria