Navigácia

Sobota 19. 4. 2014

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Literárny monitoring 2014

  Dňa 15. 4. 2014 sa naši žiaci zúčastnili vedomostného kvízu s názvom Literárny monitoring. Organizovala ho Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši. Dvojčlenné družstvo v zložení Zuzana Morongová a Matej Hurňanský z 9.A obsadili 1. miesto. Fotografie si môžete pozrieť v albume, alebo kliknutím na odkaz Literárny monitoring 2014

 • Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny budú od 17. apríla 2014 do 22. apríla 2014. Vyučovanie sa opäť začne dňa 23. apríla 2014 (streda).

 • Výtvarné súťaže

  XIX. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET.

  Téma: M(i)esto pre ľudí.

  Súťaž bola zameraná na to, aby sme si viac všímali verejné priestory – miesta pre ľudí. Ako vyzerajú, alebo ako by sme chceli, aby vyzerali. Ak by sme sa zamerali na svoje obľúbené miesto, čo by to bolo? My sme si vybrali lavičky. Miesto, kde sa ľudia stretávajú, oddychujú, relaxujú, možno čítajú, rozprávajú sa, pozorujú ruch na okolí,... Žiaci sa pokúsili vo svojej práci vdýchnuť týmto všadeprítomným, hoci nie veľmi povšimnuteľným veciam život. Ako by mohli vyzerať lavičky v našom meste alebo na našom sídlisku? S trochou farebnej fantázie by sa mohli tieto miesta premeniť na čarovné a vtipné miesta pre ľudí.

 • 4. Environmentálny deň - čistenie Smrečianky

  V piatok 11. 4. 2014 sa 10 tried II. stupňa, ročníky 5. - 9. v počte 205 žiakov, zúčastnilo 4. Environmentálneho dňa. Okrem čistenia Smrečianky (foto v prílohe), žiaci pracovali aj v areáli školy. Upravovali skalku, bylinnú špirálu, robili prípravy na rekonštrukciu prírodného jazierka. Vyhrabaním lístia a suchej trávy vyčistili celý areál školy.  Fotografie si môžete pozrieť v albume, alebo kliknutím na odkaz 4. Envirodeň - čistenie Smrečianky

 • 4. Envirodeň - čistenie Smrečianky

  Základná škola Janka Kráľa reaguje na výzvu Mesta Liptovský Mikuláš a zapojí sa v poradí do 4. Environmentálneho dňa, ktorý je organizovaný pri príležitosti Dňa Zeme, 11. apríla 2014 (piatok). Tento deň sa rôzne inštitúcie mesta a školy budú venovať životnému prostrediu, pričom hlavný dôraz bude kladený na čistenie brehov Liptovskej Mary a jej prítokov. Naša škola pri tejto príležitosti organizuje 5. ročník čistenia Smrečianky. Čistenia Smrečianky sa zúčastnia žiaci 2. stupňa školy, ročníkov 5. - 9. v čase od 8,30 hod. do 12,00 hod. Naša škola bude čistiť úsek od strelnice vo Vitališovciach, po železničný most v Okoličnom. Úsek od železničného mosta po sútok do Váhu bude čistiť ZŠ Okoličianska. K čisteniu je potrebné prísť v pracovnom oblečení, vo vhodnej pevnej obuvi a so sebou si doniesť pracovné rukavice. Akcie sa nezúčastnia oslobodení žiaci od TV.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Janka Kráľa
  Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
 • +421 x 044/5533973
  mobil: 0911974744

Fotogaléria