Navigácia

Partners

Štvrtok 3. 9. 2015

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016

  Slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016 bude v stredu 2. septembra 2015 o 8,30 hodine.

  Harmonogram:

  8,15 hod. príchod žiakov pred budovu školy

  8,15 hod. - 8,25 hod. odvedenie triednymi učiteľmi do átria školy (v prípade nepriaznivého počasia do tried)

 • Služby počas letných prázdnin

  Aj v tomto školskom roku sme z preventívnych dôvodov na ochranu školského areálu pristúpili k zavedeniu služieb z radov žiakov a triednych učiteľov. Úlohou služby bude v stanovený deň v prípade potreby zabezpečiť polievanie stromov a krovín v areáli školy. Služba začína o 8,00 hod. a končí o 12,00 hod. Zraz žiakov, ktorí sa zúčastnia služby je pred G pavilonom pri jazierku. Veríme, že žiadnemu nášmu žiakovi nebude areál školy ľahostajný a príde sa podieľať na jeho udržiavaní.     

 • Vymenovanie riaditeľky školy

  Dňa 30. 6. 2015 na základe výsledkov výberového konania primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. vymenoval za riaditeľku Základnej školy Janka Kráľa PhDr. Evu Vondrákovú na päťročné funkčné obdobie. Novej pani riaditeľke gratulujeme a prajeme veľa elánu, tvorivých síl a pracovných úspechov.

  Zároveň pán primátor Ing. Ján Blcháč, PhD. poďakoval  za vykonanú prácu poverenej riaditeľke školy Mgr. Viere Hyblerovej.

 • Deviataci štvrtákom

  Žiaci deviateho ročníka pripravili dňa 26. 6. 2015 hodinu plnú zaujímavostí pre žiakov štvrtého ročníka. Žiaci obdivovali krásy regiónu Slovenska, históriu, zvyky a tradície. Zaspievali si ľudové i moderné piesne. Štvrtáci boli vynikajúci poslucháči i diváci. Fotografie si môžete pozrieť v albume, alebo kliknutím na odkaz FOTO

 • OČAP

  Na II. stupni sa dňa 24. júna 2015 uskutočnilo druhé účelové cvičenie v prírode (OČAP). V rámci tejto akcie sa žiaci našej školy oboznamovali so základnými pravidlami poskytovania prvej pomoci a taktiež získavali informácie z dopravnej výchovy. Svoje vedomosti si mohli vyskúšať praktickou jazdou na kolobežke na pripravenom dopravnom ihrisku, vedomostným testom z poskytovania prvej pomoci Fotografie si môžete pozrieť v albume, alebo kliknutím na odkaz FOTO

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Janka Kráľa
  Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
 • +421 x 044/5533973
  mobil: 0911974744

Fotogaléria