Navigácia

Oznamy

Rôzne

 

enlightenedOrganizačný poriadok

enlightenedŠkolský poriadok pre žiakov

enlightenedPrevádzkový poriadok - multifunkčné ihriská
      (Úplný text znenia sa nachádza u riaditeľa školy) 

enlightenedŽiacky parlament šk. rok 2016/2017

enlightenedHarmonogram využitia ihriska  Záujemcovia z radov verejnosti a športových klubov, si môžu dohodnúť presnú hodinu a čas u riaditeľa školy podľa priloženého harmonogramu.

enlightenedInformácia pre uchádzačov o zamestnanie
  Na zamyslenie

7. novembra 2009, bolo Základnej škole Janka Kráľa odovzdané do užívania za účasti veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva multifunkčné ihrisko s umelo trávnatými povrchmi. Toto ihrisko, na ktoré mesto získalo finančné prostriedky z nórskych finančných mechanizmov mohlo byť vybudované len za podmienok, že bude slúžiť aj širokej verejnosti, hlavne mladých ľudí, športovcov podbrezinského sídliska. Všetci sme sa tomu tešili a dúfali sme, že verejnosť najväčšieho sídliska prijme tento dar predstaviteľov mestskej samosprávy s nadšením a bude ho užívať k spokojnosti. Opak je pravdou a po dvoch mesiacoch využívania areálu je výsledok skutočne žalostný. Uvedené fotografie (viď foto galéria) mi dávajú za pravdu. Nuž verejnosť zamyslime sa, či si takýto dar zaslúžime. V Nórsku sú takéto ihriská samozrejmosťou a samospráva ani školy s ich využívaním nemajú ani najmenšie problémy. Alebo je to skôr naša mentalita, že z cudzieho krv netečie?


 

 List_rodičom_so_žiadosťou o spoluprácu pri riešení problémov šikanovania

Projekt

   

               

      ZŠ Janka Kráľa, v rámci Operačného programu vzdelávanie, Prioritnej osi 1.1. Premena tradičnej školy na školu modernú získala prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva SR z Európskeho sociálneho fondu EÚ nenávratný príspevok vo výške 60 808,40 EUR/1 831 913,90 Sk. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 64 008,84 EUR/1 928 330,42 Sk. V tejto sume je z vlastných zdrojov ktoré poskytol zriaďovateľ školy Mesto Liptovský Mikuláš čiastka 3 200,44 EUR/96 416,52 Sk.
Projekt v časovej dotácii 19. mesiacov (začiatok projektu 1. 3. 2009, ukončenie projektu 30.8. 2010) rieši problematiku moderného vzdelávania žiakov a to formou projektového vyučovania v 1. a 5. ročníku. Projekt má 4 samostatné aktivity, v ktorých sa v prvej časti celkovo vyškolí 35 pedagogických pracovníkov so zameraním na implementáciu projektového vyučovania. V ďalšej časti učitelia spracovávajú začlenenie projektového vyučovania do školského vzdelávacieho programu a budú overovať na praktických výstupoch žiakov 1. a  5. ročníka projektové vyučovanie. V prvom ročníku cez konkrétny projekt ktorého výstupom bude spracovaná "Príručka strašidielok" vo forme leporela, ktoré si vyrobia žiaci a v piatom ročníku to bude tvorba samostatného projektu na tému "Po stopách dejín Liptovského Mikuláša očami žiakov 5. ročníka". V celkovom výstupe bude do projektu zapojených v dvoch školských rokoch 110 žiakov prvého ročníka a 100 žiakov piateho ročníka ZŠ. V rámci podpory projektu získa škola novú didaktickú techniku v sume cca 11 285 EUR 340 000 Sk a moderné učebné pomôcky v sume cca 26 555 EUR/800 000 Sk.

*


 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Janka Kráľa
    Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
  • +421 x 044/5533973
    mobil: 0911974744

Fotogaléria