Navigácia

Jedáleň - info

 

Platby za stravu v školskom roku 2017 - 2018

 

Cena stravného: I. stupeň: 1,11 €, II. stupeň: 1,19 €, cudzí stravníci: 2,63 €

Poplatky za stravu uhrádzajte najneskôr do 20. dňa v mesiaci na číslo účtu: IBAN: SK94 5600 0000 0081 0951 5004 (8109515004/5600 Prima banka). Nezabudnite uviesť variabilný symbol stravníka!

Výdaj obedov je v čase od 11,30 hod. do 13,30 hod.

Odhlasovanie obedov je možné na tel. č. 044/5533365, mobil: 0911 237 208

Odhlasovanie obedov je možné do 6,30 hod.

 

Elektronický systém - info

Prihláška na objednávanie cez internet - doplnková služba info

Odber obedu do obedára info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Janka Kráľa
    Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
  • +421 x 044/5533973
    mobil: 0911974744

Fotogaléria