Navigácia

Činnosť ŠKD

Základné informácie

Poplatky za školský klub šk. r. 2016/2017 uhrádzajte až v mesiaci september 2016.

Číslo účtu: 8109514001/5600, IBAN: SK15 5600 0000 0081 0951 4001

Nezabudnite uvádzať správny variabilný symbol.

Žiadosť o odhlásenie z ŠKD
Ospravedlnenie neprítomnosti  dieťaťa v ŠKD


Fotografie z podujatí v ŠKD si môžete pozrieť vo fotoalbume, alebo kliknutím na odkaz: http://zsjankakralalm.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=89
 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Janka Kráľa
    Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
  • +421 x 044/5533973
    mobil: 0911974744

Fotogaléria