Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PhDr. Eva Vondráková Von Rozvrh
Riaditeľka
Vedie krúžok: Anglický jazyk pre III. ročník
phdr.evavondrakova@gmail.com
 
 
PaedDr. Lenka Geibová Geb Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: 1.A
Zástupca v triede: 1.B
Zástupca v triede: 2.A
Zástupca v triede: 2.C
Zástupca v triede: 3.A
Zástupca v triede: 3.B
Zástupca v triede: 4.A
Zástupca v triede: 4.B
Zástupca v triede: 4.C
geibova9lenka@gmail.com
 
 
Mgr. Viera Hyblerová Hyb Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: 5.A
Zástupca v triede: 5.B
Zástupca v triede: 6.A
Zástupca v triede: 6.B
Zástupca v triede: 7.A
Zástupca v triede: 7.B
Zástupca v triede: 8.A
Zástupca v triede: 8.B
Zástupca v triede: 9.A
Zástupca v triede: 9.B
Vedie krúžok: Doučovanie a konzultácie z MAT pre siedmy ročník
hyblerova@gmail.com
 
 
Mgr. Vlasta Capková Cap Rozvrh
Učiteľka
vlasta.capkova@gmail.com
 
 
Mgr. Soňa Cisárová Cis Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
cisarova.sona@gmail.com
 
 
Mgr. Jozef Dobrovič Dob Rozvrh
Učiteľ
dobrovic.jozef@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Dubovská Dub Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
Vedie krúžok: Športové hry - pre 5. - 9. ročník - chlapci
zuzana.dubovska@yahoo.com
 
 
Mgr. Eva Harmanová Har Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
harmanova.eva@gmail.com
 
 
Mgr. Lenka Horňáková Hor Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
Vedie krúžok: POHYBOVÉ HRY pre V.a VI. ročník dievčatá
Vedie krúžok: POHYBOVÉ HRY pre VII.a IX. ročník (dievčatá)
hornakovazsjk@gmail.com
 
 
Bc. Veronika Chebeňová Che Vychovávateľka
nika.chebenova8512@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Chovanová Cho Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
chovanovamonca@gmail.com
 
 
Danka Jurkovičová Jur Vychovávateľka
daju@pobox.sk
 
 
Mgr. Vladimíra Kalinayová Kal Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
vkalinayova@zoznam.sk
 
 
Mgr. Nataša Klimčíková Kli Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
nklimcikova@ranalm.sk
 
 
Mgr. Lýdia Kordošová Kor Rozvrh
Učiteľka
lubomiralydiakordosovci@gmail.com
 
 
Mgr. Radka Koreňová KOR Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
Vedie krúžok: LeGo pre I. a II. ročník
Vedie krúžok: TVORIVÉ DIELNE pre IV. ročník
r.badinkova@gmail.com
 
 
Katarína Koudelová Kou Vychovávateľka
koudelovakatarina@gmail.com
 
 
Mgr. Slavomír Mác Slm Rozvrh
Triedny učiteľ: 4.C
Vedie krúžok: Prehadzovaná - volejbal pre III. až VII. ročník
Vedie krúžok: Športový I pre I. až IV. ročník - dievčatá
Vedie krúžok: Športový II. pre I. až IV. ročník - chlapci
Vedie krúžok: Športový III. pre I. až IV.ročník
macsla6@gmail.com
 
 
Mgr. Marián Macko Mac Rozvrh
Triedny učiteľ: 8.A
Vedie krúžok: Priprava na testovanie z MAT a SJL pre IX. A
Vedie krúžok: Priprava na testovanie z MAT a SJL pre IX. B
mgrmacko@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Maťková Mať Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Vedie krúžok: OCHRANÁRIK pre II. ročník
e.matkova66@gmail.com
 
 
Mgr. Lucia Pajunková Paj Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
Vedie krúžok: Prírodovedný pre IV. ročník
lucia698@post.sk
 
 
Mgr. Jana Pelachová Pel Rozvrh
Učiteľka
jana.pelachova@gmail.com
 
 
Mgr. Danka Poláčeková Pol Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
dana.polacek@gmail.com
 
 
Jana Repová Rep Vychovávateľka
repovjana@gmail.com
 
 
Mgr. Dagmar Rumanská Rum Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
dedetka@centrum.sk
 
 
PaedDr. Janka Rýglová Rýg Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
Vedie krúžok: Počítačový pre III.a V. ročník
janka.ryglova@centrum.sk
 
 
Mgr. Iveta Spilá Spi Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
spilaiveta@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Škvareninová Skv Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
skvareninova.eva48@gmail.com
 
 
Ing. Andrea Triznová Tri Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
triznovci@gmail.com
 
 
Mgr. Viera Vyšná Vys Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
vieravysna@gmail.com
 
 
Mgr. Alena Žemberová Žem Rozvrh
Učiteľka
zemberova.alena@gmail.com
 
 
Anna Žiaranová Žia Vychovávateľka
Vedie krúžok: Turistický pre III. ažIX ročník
zziaranova@centrum.sk
 
 
Paulína Šiculiaková ŠIC Kuchárka

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.06.2018

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Janka Kráľa
    Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
  • +421 x 044/5533973
    mobil: 0911974744

Fotogaléria