Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PhDr. Eva Vondráková Von Riaditeľka
phdr.evavondrakova@gmail.com
 
 
Mgr. Viera Hyblerová Hyb Zástupkyňa
Zástupca v triede: 5.A
Zástupca v triede: 5.B
Zástupca v triede: 6.A
Zástupca v triede: 6.B
Zástupca v triede: 7.A
Zástupca v triede: 7.B
Zástupca v triede: 8.A
Zástupca v triede: 8.B
Zástupca v triede: 9.A
Zástupca v triede: 9.B
Vedie krúžok: Doučovanie a konzultácie z MAT
hyblerova@gmail.com
 
 
Mgr. Viera Vyšná Vys Zástupkyňa
Triedna učiteľka: 1.B
Vedie krúžok: MAT a SJL zábavne pre 3. a 4. ročník
vieravysna@gmail.com
 
 
Mgr. Vlasta Capková Cap Učiteľka
vlasta.capkova@gmail.com
 
 
Mgr. Soňa Cisárová Cis Triedna učiteľka: 8.B
cisarova.sona@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Dubovská Dub Triedna učiteľka: 7.A
Vedie krúžok: Športové hry - pre 5. - 9. ročník
zuzana.dubovska@yahoo.com
 
 
PaedDr. Lenka Geibová Gei Učiteľka
Zástupca v triede: 1.A
Zástupca v triede: 1.B
Zástupca v triede: 2.A
Zástupca v triede: 2.C
Zástupca v triede: 3.A
Zástupca v triede: 3.B
Zástupca v triede: 4.A
Zástupca v triede: 4.B
Zástupca v triede: 4.C
geibova9lenka@gmail.com
 
 
Mgr. Róbert Gurčík GUR Učiteľ
robert.gurcik@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Harmanová Har Triedna učiteľka: 7.B
harmanova.eva@gmail.com
 
 
Mgr. Lenka Horňáková Hor Učiteľka
Vedie krúžok: Doučovanie a priprava na testovanie z MAT a SJL
Vedie krúžok: Športové hry pre 5.a 6.ročník
Vedie krúžok: Športové hry pre 7. až 9. ročník
hornakovazsjk@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Chovanová Cho Triedna učiteľka: 6.A
chovanovamonca@gmail.com
 
 
Danka Jurkovičová Jur Vychovávateľka
daju@pobox.sk
 
 
Mgr. Vladimíra Kalinayová Kal Triedna učiteľka: 6.B
vkalinayova@zoznam.sk
 
 
Mgr. Nataša Klimčíková Kli Triedna učiteľka: 9.A
nklimcikova@ranalm.sk
 
 
Mgr. Lýdia Kordošová Kor Učiteľka
lubomiralydiakordosovci@gmail.com
 
 
Mgr. Radka Koreňová KOR Triedna učiteľka: 3.A
 
 
Katarína Koudelová Kou Vychovávateľka
Vedie krúžok: Krúžok LEGO
koudelovakatarina@gmail.com
 
 
Mgr. Soňa Kováčová Kov Učiteľka
sona.kovacova@gastanova.sk
 
 
Mgr. Slavomír Mác Slm Triedny učiteľ: 4.C
Vedie krúžok: Športový pre 1. stupeň ZŠ - I.
Vedie krúžok: Športový pre 1. stupeň ZŠ - II.
Vedie krúžok: Volejbalový
macsla6@gmail.com
 
 
Mgr. Marián Macko Mac Triedny učiteľ: 8.A
mgrmacko@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Maťková Mať Triedna učiteľka: 2.A
e.matkova66@gmail.com
 
 
Mgr. Lucia Pajunková Paj Triedna učiteľka: 4.B
lucia698@post.sk
 
 
Mgr. Jana Pelachová Pel Vychovávateľka
jana.pelachova@gmail.com
 
 
Mgr. Darina Petrejeová Pet Triedna učiteľka: 5.B
darkapet@gmail.com
 
 
Mgr. Danka Poláčeková Pol Triedna učiteľka: 2.C
gududa@pobox.sk
 
 
Jana Repová Rep Vychovávateľka
repovajana@gmail.com
 
 
Mgr. Dagmar Rumanská Rum Triedna učiteľka: 4.A
Vedie krúžok: Klub čitateľov 3. a 4. ročníka
dedetka@centrum.sk
 
 
PaedDr. Janka Rýglová Rýg Triedna učiteľka: 1.A
Triedna učiteľka: 5.A
janka.ryglova@centrum.sk
 
 
Mgr. Iveta Spilá Spi Triedna učiteľka: 3.B
spilaiveta@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Škvareninová Skv Triedna učiteľka: 9.B
skvareninova.eva48@gmail.com
 
 
Ing. Andrea Triznová Tri Učiteľka
Vedie krúžok: Stolnotenisový pre 6. a 7. ročník
triznovci@gmail.com
 
 
Mgr. Alena Žemberová Žem Učiteľka
zemberova.alena@gmail.com
 
 
Anna Žiaranová Žia Vychovávateľka
Vedie krúžok: Turistický pre 3. - 9. ročník
zziaranova@centrum.sk

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2017

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Janka Kráľa
    Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
  • +421 x 044/5533973
    mobil: 0911974744

Fotogaléria