Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Basketbalový Rozvíjať pohybové a vôľové vlastnosti žiakov
Basketbalový - 1. stupeň ZŠ Rozvíjať pohybové a vôľové vlastnosti detí
Doučovanie a konzultácie z MAT Upevňovať a doplniť vedomosti z predmetu, pripraviť žiakov na súťaže
Doučovanie a priprava na testovanie z MAT a SJL Pripraviť žiakov na testovanie
Florbal pre 3. - 5. ročník Rozvíjať športové, pohybové a vôľové vlastnosti detí
JOLLY Phonics ANJ pre 1. a 2. ročník Vyučovanie ANJ metódou JOLLY Phonics
Klub čitateľov 3. a 4. ročníka Rozvíjať čitateľskú gramotnosť a lásku ku knihám
Krúžok LEGO Rozvoj tvorivosti žiakov v stavebnicovom systéme LEGO
Lyžiarsky Rozvíjať pohybovú aktivitu detí, zvládnuť základy lyžovania
MAT a SJL zábavne pre 3. a 4. ročník Rozvíjať matematické a jazykové schopnosti žiakov hravou formou
Prírodovedný pre 1. - 4. ročník Roršíriť poznatky o rastlinách a živočíchoch našej planéty
Stolnotenisový pre 6. a 7. ročník Osvojiť si základy stolného tenisu a získať istotu v hre
Športové hry - pre 5. - 9. ročník Rozvíjať pohybové zručnosti žiakov, pestovať vytrvalosť a disciplínu
Športové hry pre 5.a 6.ročník Rozvíjať pohybovú aktivitu a vôľové vlastnosti žiakov
Športové hry pre 7. až 9. ročník Rozvíjať pohybovú aktivitu a vôľové vlastnosti žiakov
Športový pre 1. stupeň ZŠ - I. Rozvíjať vzťah k športu a pohybovým aktivitám
Športový pre 1. stupeň ZŠ - II. Rozvíjať vzťah k športu a športovým aktivitám
Turistický pre 3. - 9. ročník Rozvíjať vzťah k športu a krásam prírody
Volejbalový Rozvíjať vzťah k pohybovej aktivite a pravidelnému športovaniu

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Janka Kráľa
    Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
  • +421 x 044/5533973
    mobil: 0911974744

Fotogaléria