Navigácia

Partners

Utorok 21. 11. 2017

Prezentácia školy v médiách

Statistics

Počet návštev: 4302697

Vitajte na stránkach našej školy

Prečo si vybrať našu školu? Informácie tu

Novinky

 • Vážení rodičia,

  aj v školskom roku 2017/2018 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) bude realizovať celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov.

  Testovanie T5-2017 sa uskutoční 22. novembra 2017 (streda). Zúčastnia sa ho všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 • Dňa 22. novembra 2017 budú mať žiaci 6. a 7. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu Testovania T5-2017. Obedy budú hromadne odhlásené vedúcou školskej jedálne.

 • Naša škola sa zapojila do projektu „Zdravie nás baví“, ktorého organizátorom je Stredná zdravotnícka škola v Liptovskom Mikuláši. Problémom dnešných mladých ľudí je zlé držanie tela, guľatý chrbát, skracovanie a ochabovanie svalov dôsledkom častého vysedávania pred počítačom alebo televízorom. Taktiež si dnešní mladí málokedy uvedomujú cenu vlastného zdravia. Veľakrát konajú nepremyslene a chaoticky. Práve v takýchto situáciách môže ľahko dôjsť k úrazu alebo sa môže objaviť náhle zlyhanie ich zdravia. Vtedy je potrebné urýchlene poskytnúť adekvátnu prvú pomoc. Je preto veľmi dôležité poznať správne postupy pri poskytovaní prvej pomoci. Práve žiaci SZŠ prišli našim žiakom ôsmeho ročníka v stredu 15.11.2017 pomôcť zvládnuť základné postupy v poskytovaní prvej pomoci vo vybraných modelových situáciách, naučiť ich správnemu držaniu tela, správnemu postaveniu hlavy a krku v stoji a v sede a naučiť ich podporné cviky na rovný chrbát. Žiakom sa aktivity veľmi páčili a získané vedomosti určite využijú pri záchrane života v rôznych životných situáciách. FOTO

 • Dňa 14. novembra 2017 sa uskutočnilo okresné kolo v bedmintone dievčat. V konkurencii 9 družstiev sa naše dievčatá Kristýna Hollá a Lucia Maťašová umiestnili na veľmi peknom 2. mieste. Gratulujeme. Chlapcom okresné kolo neprinieslo finálove umiestnenie, ale naši žiaci Radko Uličný a Adam Žatkulák sa určite v konkurencii 9 škol nestratili. FOTO

 • V Liptovskej knižnici Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši sa 15.11.2017 uskutočnilo krajské kolo súťaže Knižný Vševedko. Najväčší "vedkovia" knižnice z Dolného Kubína, Čadce, Žiliny a Liptovského Mikuláša sa snažili získať krajský vševedkovský titul. Zo Základnej školy Janka Kráľa knižnicu reprezentoval Marian Blšák zo 4.A triedy. Umiestnil sa na krásnom 2. mieste. Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu knižnice aj školy. FOTO

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Janka Kráľa
  Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
 • +421 x 044/5533973
  mobil: 0911974744

Fotogaléria