Navigácia

Partners


Pondelok 25. 6. 2018

Prezentácia školy v médiách

Statistics

Počet návštev: 4767335

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Žiadame stravníkov, ktorí už teraz vedia, že neprídu 28. - 29. 6. 2018 (posledné dva dni školského vyučovania) na obed, aby sa odhlásili do 26.6.2018 (utorok) do 13,30 hod. Odhláška obeda na na tieto dni po tomto termíne už nebude možná.

  Vrátenie čipov pre stravníkov, ktorí odchádzajú zo školy Janka Kráľa, bude posledný deň školského vyučovania piatok 29. 6. 2018 od 8,30 hod. – 11,30 hod.

  Stravníci, ktorí sa už nebudú stravovať v ŠJ Janka Kráľa pred týmto termínom, môžu vrátiť čip už od 25. 6. 2018 v čase od 7,00 hod. - do 7,00 hod.

 • V štvrtok 21. júna 2018 sa v areáli našej školy žiaci 2.stupňa ZŠ a v piatok 22. júna 2018 žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili teoretickej a praktickej prípravy časti učiva OŽZ, kde na piatich pripravených stanovištiach riešili rôzne situácie k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. Nové poznatky a praktická príprava pomôžu žiakom zvládnuť situácie v rôznych nepriaznivých podmienkach. Ďakujeme za pomoc p. policajtkám z MsP v Liptovskom Mikuláši, ktoré na jednom stanovišti so žiakmi precvičili praktickú dopravnú výchovu, študentom Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši a dobrovoľníčkam zo Slovenského červeného kríža, ktorí s našimi žiakmi precvičili zdravotnú prípravu. FOTO

 • Dňa 14. júna 2018 sa na našej škole v rámci „Výchovno-vzdelávacieho programu o dospievaní, reprodukčnom zdraví a hygiene“ - ČAS PREMIEN uskutočnila séria prednášok pre žiakov 6. - 7. ročníka na témy: „Adam a Eva alebo nie sme rovnakí“ a „Čas premien – Medzi nami dievčatami“. Lektorka (p. Holecová) veľmi pútavou a prijateľnou formou priblížila žiakom problematiku dospievania a nastávajúcich premien v tomto období života ženy a muža. Žiaci sa oboznámili s anatómiou a funkciou jednotlivých častí ich tela, s prípadnou starostlivosťou a zodpovednosťou k sebe samým, ktorá je nevyhnutná v tejto etape ich vývoja. Priblížila im fyzické a psychické zmeny prebiehajúce v tomto období a tiež typické znaky dospievania – nové pocity, nové vzťahy, nové priateľstvá... Zdôraznila im, že v období puberty je dôležité sebaovládanie, sebaúcta, sebadôvera a potreba nezávislosti. Prednášky boli veľmi zaujímavé, veku primerané a pre žiakov veľmi poučné. Žiačky 7. ročníka dostali aj vzorky hygienických pomôcok.

 • Po niekoľkoročnej prestávke sa mesto Liptovský Mikuláš, Múzeum Janka Kráľa a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Lipt. Mikuláši rozhodli obnoviť súťaž Poznaj svoje mesto. 13. júna 2018 si žiaci piatich mestských škôl zmerali svoje sily najprv vo vedomostnom kvíze. Bol zameraný na históriu, pamätné miesta a významné osobnosti mesta. V druhej časti sa jednotlivé družstvá presúvali po stanovištiach, na ktorých tiež museli preukázať svoje vedomosti. Bolo to pri Múzeu Janka Kráľa, pri starej evanjelickej fare, vo Vrbici, či pri Múzeu Čierny orol. Našu školu úspešne reprezentovali Richard Antoška z VIII.B tr., Kristína Jánošíková a Andrea Ondrejková z VIII.A tr. V každej časti dosiahli maximálny počet bodov a o ich druhom mieste rozhodli len sekundy v záverečnom rozstrele.

 • V týždni od 4. - 10. júna 2018 prebiehalo na celom Slovensku čítanie deťom v rámci projektu "Celé Slovensko číta deťom" resp. "Vyšehrad číta deťom". Projekt bol zameraný na zvýšenie informovanosti o dôležitosti čítania deťom nahlas aspoň 20 minút každý deň. Čítanie z kníh Očko Špehúň - tajný život môjho brata a Mach a Šebestová v histórii sa uskutočnilo na pobočke Liptovskej knižnice Gašpara Fejérpataky-Belopotockého na Základnej škole Janka Kráľa a zapojili sa do neho učitelia: Lucia Pajunková, Dagmar Rumanská a Slavomír Mác. Žiakom na základnej škole čítala aj pani riaditeľka liptovskej knižnice Marcela Feriančeková a pracovníčka knižnice Petronela Jančušková.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Janka Kráľa
  Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
 • +421 x 044/5533973
  mobil: 0911974744

Fotogaléria